بازدید مدیریت محترم آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

امروز سه شنبه 12 شهریور ماه ،بیمارستان علوی میزبان مدیریت محترم آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه بهمراه تیم فنی ایشان بود.

در این بازدید،ابتدا تیم مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه بهمراه مدیریت ،حراست و مترون محترم بیمارستان و اعضای واحد فناوری اطلاعات بیمارستان اقدام به برگزاری جلسه ای در خصوص وضعیت و مشکلات و چالش های پیش روی این حوزه در بیمارستان علوی پرداختند

پس از اتمام جلسه تیم فناوری اطلاعات دانشگاه بهمراه مسئولین بیمارستانی اقدام به بازدید از بخش ها و واحد های بیمارستان نمودند