مانور عملی اطفا حریق

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

3شنبه 21آبان ماه بیمارستان علوی شاهد برگزاری مانور عملی اطفا حریق بود

در ابتدای این مانور، همکاران محترم بخش ها و واحد های بیمارستان آموزش های تئوری نحوه کار و استفاده از کپسول های آتش نشانی را فراگرفته و با انواع مختلف آنها آشنا شدند، در ادامه همکاران محترم جهت فراگیری آموزش عملی به حیاط بیمارستان رفته و به صورت عملی روش های اطفا حریق را آموزش دیدند.