آشنایی پرستاران با نحوه استفاده از اکسس های همودیالیز

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کارگاه پیشرفته شناخت و نحوه استفاده از اکسس های همودیالیز برای پرستاران شاغل در بخش های دیالیز مراکز درمانی استان خراسان رضوی در بیمارستان علوی برگزار گردید.

به گزارش وب دا، در این کارگاه یک روزه که دکتر محمد هادی سعید مدقق دبیری علمی آن را بر عهده داشت، در دو دوره ی تئوری و عملی شیوه ها و روش های نوین اکسس ها ی عروقی در خصوص بیماران دیالیزی آموزش داده شد.

این کارگاه به منظور توجیه و آموزش پرستاران شاغل در بخش های دیالیز در خصوص نحوه به کارگیری و چگونگی مدیریت صحیح اکسس های عروقی در مورد بیماران دیالیزی بود.

تصمیم گیری در مورد زمان کارگزاری و به کار گیری اکسس ها،انواع اکسس های عروقی، نحوه استفاده صحیح از اکسس ها و همچنین راه کار های جلوگیری از اختلال اکسس های عروقی،کارگزاری کاتتر های موقت، دائم و نحوه استفاده و مراقبت ها و عفونت های ناشی از وجود کاتتر ها،انتخاب محل مناسب، نحوه کارگذاری، شیوه استفاده و همچنین مراقبت از فیستول ها و رگ های مصنوعی کارگذاری شده برای بیماران دیالیزی، آموزش نحوه به کارگیری اکسس های غیر معمول، مانیتورینگ اکسس ها، شیوه محاسبه وزن بیمار و حل مشکلات افت فشار و تب و لرز بیماران در هنگام دیالیزاز جمله محورهای آموزشی این کارگاه بود.

پس از آموزش مسائل تئوری ارائه شده توسط اساتید و مجریان، کارگاه به صورت عملی ادامه یافت که معاینه کامل بیماران دارای اکسس، نشان دادن نحوه صحیح و درست انجام یک دیالیز استاندارد و همچنین نحوه بررسی اندکس ها و اخطار های دستگاه دیالیز از جمله مهم ترین مسائل مطرح شده در کارگاه عملی بود.

دکتر محمد هادی سعید مدقق، دکتر محمد مهدی کامیار، پرسنل بخش دیالیز بیمارستان علوی و همچنین اعضای تیم علمی پرستاری دیالیز (TOT) از مدرسان این کارگاه بودند.