بیمارستان علوی؛ تنها مرکز جراحی عروق در شمال شرق کشور

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بیمارستان علوی از مراکز زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد، تنها بیمارستان جراحی عروق در شمال شرق کشور است که خدمات حوزه جراحی عروق را به بیماران به خصوص بیماران پای دیابتی ارائه می دهد.

دکتر مدقق ، رئیس بیمارستان علوی در گفتگو با وب دا، با اشاره به اینکه بیمارستان علوی یک مرکز درمانی  نوپا است که ازحدود ۳ سال قبل در مردادماه ۹۵ به شکل جدید راه اندازی شد، بیان کرد: در حال حاضر شاید نمونه دیگری برای خدمت رسانی در حوزه جراحی عروق با این سطح از امکانات وجود نداشته باشد و خوشبختانه در حال حاضر بیمارستان با دو بخش جراحی، مراقبت های ویژه ، بیماران سرپایی، دیالیز، درمانگاه ها وسایر قسمت ها پاراکلینیک و واحد آنژیو گرافی و آنژیو پلاستی خدمات متنوعی را به بیماران عروقی ارائه می کند.

وی با اشاره به اینکه از استانهای مجاور نیز بیماران برای درمان به این مرکز درمانی ارجاع داده می شوند، عنوان کرد: واحد آنژیو گرافی و آنژیو پلاستی بیمارستان مداخلات داخلی عروقی را برای بیماران انجام می دهد  که این بخش از آخرین واحدهایی است که در سال جاری راه اندازی شده است.

رئیس بیمارستان علوی با بیان اینکه خوشبختانه این مجموعه تقریبا امکانات لازم را برای ارائه خدمات به بیماران جراحی عروق فراهم آورده است تا بیماری معطل نماند، گفت: در مدت سه سال فعالیت این مرکز درمانی  خدمات ،سیر رو به رشدی داشته است ؛ اما بیمارستان به دلیل محدودیت تخت وفضا دیگر امکان افزایش عملکرد به دلیل کمبود فضای فیزیکی ندارد و گرنه با همین توان علمی و نیروی انسانی این امکان دارد که ۳۰ درصد افزایش آمار داشته باشیم .

دکتر مدقق به درمانگاه های این مرکز درمانی اشاره و افزود: در بخش درمانگاهها نیز جراحی عروق، غدد، داخلی، ارتوپدی و جراحی عمومی، پزشک عمومی، نفرولوژی و کلینیک دیابت در این مرکز درمانی فعال است که کلینیک دیابت یکی که از کلینیک های بسیار خوب سطح شهر و استان است .

وی ادامه داد: در سال ۹۵ تقریبا ۲۶۰۰ ویزیت جراحی عروق در درمانگاه جراحی عروق انجام شده است که این میزان در شش ماهه اول سال ۹۸ به بیش از ۳۶۰۰ مورد رسیده است .

رئیس بیمارستان علوی اظهار کرد: در درمانگاه عروق از سال ۹۵ تا شش ماه اول سال ۹۸ به ترتیب ۲۵۹۹نفر، ۵۷۳۱ نفر، ۶۶۴۱ نفر و ۳۵۹۱ نفر بیمار ویزیت و تحت درمان قرار گرفتند که این آمار در حوزه رشته های دیگری مانند غدد، داخلی؛ ارتوپدی ، قلب، جراحی عمومی، نفرولوژی و کلینیک دیابت به همین شکل رو به افزایش است.

دکتر مدقق با بیان اینکه در مجموع از سال ۹۵ تا شش ماه اول سال ۹۸ در رشته غدد۸۸۹۰ بیمار، داخلی ۲۶۷۲ بیمار، ارتوپدی ۱۰۳۶ بیمار، قلب ۲۷۷۸ بیمار، جراحی عمومی ۱۳۵ بیمار ، نفرولوژی ۲۸۴ بیمار و کلنیک دیابت ۴۷۹۶ نفر بیمار پذیرش وتحت درمان قرار گرفتند ، عنوان کرد: در حوزه بیماریهای داخلی در سال ۹۵ ، ۲۰۲ بیمار و درشش ماهه اول سال ۹۸ ، ۴۱۰ بیمار تحت درمان قرار گرفتند ، دو ماه یا سه ماه ابتدایی سال ۹۵ بیمارستان خیلی فعال نبوده است.

وی با اشاره به اینکه در حوزه ارتوپدی نیز در سال۹۵،  ۱۶۹ ویزیت در درمانگاه ارتوپدی انجام شده است، ادامه داد: در سال ۹۶ و۹۷ تعداد بیماران ارتوپدی به ۲۷۲ و۲۹۶ نفر رسیده است اما در سال ۹۸ در شش ماهه اول سال ۳۰۴ بیمار پذیرش و تحت درمان قرار گرفتند.

کلینیک پای دیابت بیمارستان علوی؛ نمونه موفق خدمت رسانی

دکتر مدقق بیان کرد: کلینیک دیابت این مرکز به تایید معاونت درمان دانشگاه بهترین کلینیک دیابت در سطح شهر و استان است به خصوص که در کنار آن کلینیک پای دیابتی ارائه خدمت می کند.

وی با اشاره به اینکه در حوزه کلینیک دیابت در سال ۹۶ ،۱۷۴۹ پرونده ثبت شده است، عنوان کرد: بیماران قدیمی نیز همچنان از خدمات این مرکز درمانی استفاده می کنند اما به عنوان بیماران جدید محسوب نمی شوند به همین دلیل آمار بیماران کلینیک دیابت افزایش زیادی نداشته اما میزان خدماتی که ارائه می کند بسیار بالاتر از آمار است .

رئیس بیمارستان علوی با بیان اینکه تعداد بیماران بستری از سه هزار در سال ۹۵ به بالغ بر سه هزار بیمار در شش ماه نخست سال جاری رسیده است که اگر این آمار را بر روی اعمال جراحی تطبیق دهیم مشخص می شود در سال ۹۵ چهار هزار عمل جراحی در این مرکز درمانی انجام شده است ، گفت:  این آمار در سال ۹۶ و۹۷ حدود ۶ هزار عمل جراحی است اما در سال ۹۸ بالغ بر ۳۴۲۱ اعمال جراحی در این مرکز درمانی انجام شده است.

ارائه خدمات به بیماران دیالیزی

دکتر مدقق با تاکید براینکه بخش دیالیز بیمارستان به بیمارانی که دارای مشکلات ویژه هستند اختصاص داده شده است، عنوان کرد: بیماران این مرکز از طریق سایر مراکز دیالیز ارجاع داده می شوند و بیمارانی که شرایط سخت و پیچیده ای دارند به این مرکز درمانی مراجعه می کنند، به همین دلیل غیراز عملکرد کمی ، عملکرد کیفی اهمیت دارد و در این زمینه نیزبخش دیالیز بیمارستان علوی یک از مراکز دیالیز بی نظیر سطح استان محسوب می شود.

وی به آمار مراجعات این بخش اشاره کرد و گفت: مرکز دیالیز فروردین ۹۶ دایر شد که در این سال تقریبا ۱۳۰۰ بیمار برای دیالیز مراجعه کردند و در سالهای ۹۷ و شش ماه ابتدای ۹۸ نیز به ترتیب ۳۲۹۸ بیمار و ۱۴۸۶ بیمار  برای انجام دیالیز به این مرکز درمانی مراجعه کردند.

وی با تاکید براینکه افزایش ارائه خدمت در حوزه دیالیز فقط با در نظر گرفتن شیفت شب امکان پذیر شد چرا که امکان افزایش تخت به دلیل محدودیت فضای فیزیکی میسر نیست، بیان کرد: مکاتبات زیادی برای افزایش دستگاه دیالیز و بهینه کردن این دستگاه ها و استفاده از دستگاه های بیشتر انجام شد  ولی متاسفانه دانشگاه به دلیل کمبود منابع مالی نتوانست دستگاه مورد نظر در اختیار بیمارستان قرار دهند.

فعالیت آموزشی بیمارستان علوی

دکتر مدقق با اشاره به اینکه تعداد مراجعین اورژانس از سال ۹۵ تا شش ماه ابتدایی سال جاری به ترتیب ۱۷۸۰ نفر، ۳۰۸۵نفر ، ۴۱۸۰ نفر، ۲۴۵۴ نفر هستند که خدمات اورژانس دریافت کردند، ابراز کرد: از نظر بحث آموزشی نیز این مرکز درمانی با تایید ریاست دانشکده پزشکی از مراکز درمانی موفق در این حوزه است به گونه ای که دانشجویان برای گذراندن دوره های مختلف آموزشی به این بیمارستان می آیند.در دوره استاژری و حتی از قبل از دوره استاژری از مرکز تحقیقات جراحی عروق دانشجویان استفاده می کنند.

 وی افزود:  تعداد زیادی از دانشجویان علوم پایه با این مرکز درمانی مرتبط هستند که فعالیت های پژوهشی خود را در این مرکز درمانی انجام می دهند. آموزش به دانشجویان در این مرکز درمانی به صورت چهره به چهره است و از طریق دانشکده و گروه هفته ای یک روز کل دانشجویان گروه جراحی به این مرکز درمانی می آیند و برنامه آموزشی مفصلی برای آنها در نظر گرفته می شود .

دکتر مدقق با بیان اینکه دانشجویان دوره دستیاری به صورت چرخشی از مطالب علمی این بیمارستان استفاده می کنند، ابراز کرد: در سطح فوق تخصصی هم حداقل به صورت ثابت شش دانشجوی فوق تخصصی در این مرکز درمانی دوره می بینند .

وی با تاکید براینکه پنج نفر عضو هیات علمی در این مرکز فعالیت می کنند و سایر همکاران درمانی هستند، بیان کرد: به عنوان مثال بخش ارتوپدی یا نفرولوژی در این مرکز درمانی وجود ندارد بلکه اعضای هیات علمی  به عنوان درمانگر به این مرکز درمانی معرفی می شوند .

چالش های مرکز درمانی علوی

رئیس بیمارستان علوی با اشاره به اینکه بیهوشی نیز یکی از حوزه های پر چالش در این مرکز درمانی است که به صورت درمانی نیروی انسانی مورد نیاز تامین می شود، بیان کرد: در حال حاضر ۵ متخصص بیهوشی به صورت درمانی با این مرکز درمانی همکاری دارند و شیفت هارا به صورت ۲۴ ساعته پوشش می دهند.

دکتر مدقق با بیان اینکه ارتباط با گروه های مختلف برای حل مشکلات درمانی بیماران یکی دیگر از رویکردهای مرکز درمانی علوی است، بیان کرد:  ارتباط با گروه های رادیولوژی، نفرولوژی، پوست برای کمک به بیماران پای دیابتی و زخم های مزمن و بررسی معضلات عروقی آنها از محورهای دیگر فعالیت بیمارستان علوی است.

فعالیت های پژوهشی بیمارستان علوی

رئیس بیمارستان علوی با اشاره به اینکه ایجاد ریجستری بیماران و کوهورت از دیگر محورهای فعالیت این مرکز درمانی است، ادامه داد: در حوزه پژوهش نیز مرکز تحقیقات جراحی عروق نیز در حوزه جراحی عروق در کشور پیشگام است و در این حوزه سه ریجستری راه اندازی شده است و سه ریجستری دیگر نیز در حال راه اندازی است علاوه براین سه مطالعه کوهورت مراحل تصویب را می گذرانند.

 وی گفت: شورای عالی مرکز تحقیقات بیمارستان یکی از قویترین شوراهای علمی است زیرا از رشته های علمی مختلف و به خصوص علوم پایه اساتید عضو هستند و حرکتی در جهت جذب پی اچ دی بای ریسرچ و دوره های طرح های پژوهشی اقدام شده است .

دکتر مدقق با اشاره به اینکه امیدواریم با حمایت دانشگاه بیمارستان علوی جز اولین مراکزی باشد که خدمات فراموش شده جراحی عروق را به این بیماران ارائه کند، عنوان کرد: برخی از امکانات مورد نیاز برای درمان بیماریها وجود ندارد اما چون این مرکز تنها مرجع بیماران عروقی در شش استان مجاور است نیاز به برخی خدمات ویژه احساس می شود.

سقف بیمه برای بیماران عروقی ممکن نیست

وی با اشاره به اینکه بیماران این مرکز درمانی اصولا بیمارانی هستند که در کوتاه ترین زمان باید خدمات دریافت کنند، بیان کرد: بعضی بیماران در عرض یک ساعت و بعضی در عرض سه تا پنج روز باید به مراحل درمانی را دریافت کنند بنابراین قرار دادن سقف بیمه برای این بیمارستان معنا ندارد زیرا ما نمی توانیم به بیماری وعده سه ماه اینده بدهیم.

دکتر مدقق گفت: لیست انتظار برای بیماران مبتلا به واریس فقط می تواند انجام شود بنابراین تمام خدمات در این مرکز درمانی در کمترین زمان ممکن باید به بیمار ارائه شود.