بیمه های تکمیلی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 بیمه های تکمیلی طرف قرار داد بیمارستان بدین شرح می باشد1-  بیمه کمک رسان

2- بیمه سازمان صدا و سیما

3- بیمه سازمان زندان ها

4- بیمه صنعت و معدن نوین واحد البرز

5- بیمه شرکت نفت

6- بیمه البرز (بانک ملی)

7- بیمه کار آفرین

8- بیمه دی (شاهد- جانباز- ایثارگر)

9- بیمه بانک ملی

10- بیمه سبحان

11- بیمه سپاه امام رضا

12- بیمه نوین