امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

اولین جلسه هماهنگی برگزاری کنگره جراحان خراسان شنبه 5بهمن ماه برگزار شد.

 در این جلسه اقدامات نهایی جهت تعیین مدرسین پنل عمومی مدیریت زخم و پانسمان انجام پذیرفت.همچنین پیش نویس ریز برنامه کارگاه سونوگرافی نیز تدوین گردید.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

به گزارش روابط عمومی بیمارستان علوی،ارزیابان محترم وزارت بهداشت،جناب آقای مهندس دبیر، سرکار خانم حسین زاده مدیر محترم خدمات پرستاری بیمارستان هاشمی نژاد، آقای افشار نماینده محترم سازمان های بیمه گر و آقای مهندس پزشک کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مدت 2 روز  بیمارستان فوق تخصصی جراحی عروق علوی را مورد ارزشیابی خود قرار دادند.

دکتر مدقق ریاست بیمارستان علوی در اولین روز ارزشیابی، با عرض خیرمقدم خدمت ارزیابان گرامی و همچنین تشکر از پرسنل و همکاران محترم بیمارستان به جهت همکاری و آماده سازی مرکز برای ارزشیابی به بیان شرایط و مشکلات بیمارستان پرداخت. دکتر مدقق ابراز داشت: کمبود فضای فیزیکی و بازپرداخت طولانی مدت بیمه از مشکلات اصلی بیمارستان علوی بوده است که همواره مانع گسترش فعالیت های بیمارستان و رسیدن این مرکز به تمامی اهداف مد نظر خود بوده است، دکتر مدقق ضمن ابراز امیدواری از انتقال بیمارستان علوی به ساختمان جدید در آینده ای نزدیک بیان کرد: بیمارستان علوی جهت رفع برخی از مشکلات خود اقدام به برون سپاری در برخی از بخش های خود نموده است که با توجه به بازپرداخت طولانی مدت و کسورات بیمه ها، در این خصوص نیز مشکلاتی بوجود آمده است. مدیر محترم خدمات پرستاری، معاون محترم درمان و مدیریت محترم بیمارستان نیز ضمن عرض خیر مقدم خدمت ارزیابان محترم، افزایش سطح رضایتمندی پرسنل و بیماران و همچنین پیشرفت فرآیند های بیمارستان را به عنوان نکته ای حائز اهمیت در زمینه دستیابی به اهداف بیان نمودند.

در ادامه جناب آقای مهندس دبیر ارزیاب محترم وزارت بهداشت، به تشریح فرآیند اعتبار بخشی بیمارستانی پرداخت و از بیمار محور و پرسنل محور بودن این برنامه سخن گفت و مراحل بررسی و ارزشیابی بیمارستان آغاز گردید.

 

     

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

جلسه آموزشی تخصص پوست و جراحی عروق با موضوعیت معرفی چند کیس دارای تظاهرات پوستی بیماری های عروقی برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور خانم دکتر کیافر استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد و اساتید،پزشکان و پرستاران بیمارستان علوی برگزار شد،خانم دکتر ترابی به عنوان مدرس به معرفی چند کیس دارای تظاهرات پوستی بیماری های عروقی پرداخت.

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

در این جلسه که به ریاست دکتر مدقق برگزار شد در خصوص موارد ذیل بحث و تصمیم گیری شد

-معرفی و انتخاب لیست جراحان عروق جهت حضور در کارگاه

-معرفی و بررسی اسپانسرهای واجد شرایط

-حضور حداقل یک رادیولوژیست جهت آموزش 

لازم به ذکر است کنگره جراحان خراسان در اسفند ماه 1398 برگزار میگردد که مرکز تحقیقات جراحی عروق بیمارستان علوی در نظر دارد برنامه های مربوطه را در قالب 4 طرح ارائه نماید.