دکتر کامیار
معاون درمان
دکتر کاظم زاده
معاون آموزشی
دکتر مدقق
ریاست بیمارستان
دکتر جلیلی
آقای دکتر طاهری
سال اول
آقای دکتر نمازی
سال دوم
آقای دکتر نوریان
سال دوم
آقای دکتر علی نژاد
سال سوم
آقای دکتر تجلی
سال سوم
آقای دکتر محمدی
سال سوم
آقای دکتر حسنی
سال اول
آقای دکتر صاحبکار
آقای دکتر کابلی
خانم دکتر سیاح
آقای دکتر نامی
آقای دکتر آقایی زاده
آقای دکتر مریخی اردبیلی
خانم دکتر الوندی
متخصص قلب، فلوشیپ اکوکاردیوگرافی
آقای دکتر پاکدل
جراح عمومی
خانم دکتر لایقیان
فوق تخصص قلب
آقای دکتر صراف
متخصص داخلی
خانم دکتر بیک یزدی
فوق تخصص غدد
خانم دکتر کتایون صمدی
فوق تخصص نفرولوژی
آقای دکتر موسویان
متخصص ارتوپدی
خانم دکتر صادقی پور
متخصص پزشک اجتماعی