کلینیک های پیگیری
بیمارستان علوی به عنوان تنها بیمارستان فوق تخصصی جراحی عروق در شرق کشور، توجه و اهمیت بسیاری را به امر پیگیری و فالوآپ وضعیت سلامتی و بهبودی بیماران و مراجعین خود دارد، در همین راستا برای پیگیری وضعیت سلامتی بیماران خود اقدام به تاسیس کلینیک پیگیری جهت ثبت اطلاعات، برقراری ارتباط مستمر و بررسی وضعیت سلامتی بیماران خود نموده است. کلینیک های پیگیری بیمارستان علوی خود از 3 کلینیک تشکیل شده است:

1-کلینیک پیگیری بیماران مبتلا به زخم پای دیابتی
2-کلینیک پیگیری بیماران بورگر
3-کلینیک پیگیری بیماران دارای اکسس های دیالیزی

طبق آمار های کسب شده حدود 25% بیماران دیابتی به عارضه DF (زخم پای دیابتی) مبتلا میگردند.
هدف از تشکیل کلینیک پای دیابتی، پیشگیری از ابتلا بیماران دیابتی به این عارضه و همچنین آموزش و درمان بیماران دچار زخم پای دیابتی می‌باشد.
بیماران بستری در بیمارستان علوی و همچنین مراجعین به کلینیک دیابت توسط پرسنل این کلینیک آموزش داده می‌شود، سپس بیماران در سامانه رجیستری ثبت می‌شوند و طبق فرمول بستگی به شرایط بیماری خود امتیاز کسب میکنند.
وضعیت سلامت بیماران گرامی با توجه به نمره اکتسابی خود در فواصل زمانی معین پیگیری میگردد و در صورت لزوم درمان زخم انجام خواهد شد.


بیماری بورگر در خاورمیانه شیوع بالایی دارد و در ایران نیز رایج است، که به طور عمده در مردان شایع است.
طیف وسیعی از بیماران مبتلا به بیماری بورگر را افراد سیگاری تشکیل می‌دهند.
متاسفانه افراد مبتلا تا زمانی که دچار زخم و مشکلات عدیده نشده اند برای درمان مراجعه نمی‌کنند.
بیمارستان علوی با راه اندازی کلینیک بورگر خدمات خاص و قابل توجه ای را جهت این بیماران گرامی ارائه می‌دهد که شامل:
-حمل و نقل رایگان بیماران از منزل به بیمارستان
-آموزش نحوه پانسمان کردن زخم ها
-انجام رایگان پانسمان بیماران
-نمونه برداری از زخم ها و ارسال نمونه ها به آزمیشگاه جهت بررسی و ثبت در سامانه رجیستری بیمارن بورگر

انجام خدمات درمانی و مشاوره ای کلینیک بورگرعلاوه بر درمان، باعث ترک اعتیاد افراد زیادی گردیده است.

منظور از اکسس دیالیز، راه های دسترسی عروق بیماران جهت انجام دیالیز می‌باشد.

هدف از راه اندازی کلینیک اکسس دیالیز، یافتن و حفظ بهترین و مناسب ترین دسترسی عروقی جهت دیالیز و همچنین افزایش کیفیت زندگی بیماران دیالیزی می باشد.

تمامی بیماران بستری در بیمارستان علوی که برای آنها اکسس دیالیز تعبیه میشود (قیستول، گرفت، کاتتر و...) در سامانه رجیستری ثبت میشوند و توسط پرسنل این کلینیک آموزش دیده و شرایط اکسس و کارکرد آن توسط پرسنل کلینیک به صورت مرتب پیگیری میگردد.

شماره تماس کلینیک های پیگیری: 05138047324