تاریخچه رشته جراحی عروق

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد تا سال 1379 فاقد بخش مستقل جراحی عروق بود، در این سال با پیگیری مسئولین و استاد دانشگاه محمد هادی سعید مدقق عضو هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، به دعوت دانشگاه مشهد با ماموریت راه اندازی رشته فوق تخصصی جراحی عروق در شهریور 1379 به مشهد انتقال یافته و بخش مستقل فوق تخصصی جراحی عروق را برای اولین بار در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد با 18 تخت مصوب در بهمن ماه همان سال راه اندازی نموند. در سالهای بعد دوره آموزش فوق‌تخصصی این رشته، مرکز تحقیقات جراحی عروق و اندوواسکولار و در نهایت واحد اندوواسکولار (آنژیوپلاستی) را راه‌اندازی نمودند. قبل از آن درمان بخشی از بیماران عروقی توسط بعضی از اساتید رشته جراحی عمومی و جراحان توراکس (قفسه سینه) و مرحوم دکتر حسین زاده (جراح عروق) انجام میشده است. البته این بخش و امکانات آن در سال ٩۵ به منظور ارتقاء و توسعه رشته و به تصمیم دانشگاه به بیمارستان علوی منتقل گردید که در حال حاضر آقای دکتر مدقق ریاست آن را به عهده دارند