1- کلیه اعمال جراحی گرفتگی های شریانی در اندام های فوقانی تحتانی
2- کلیه اعمال جراحی بیماران دیالیز خونی و دیالیز صفاقی شامل کاتتر گذاری و فیستول و ...
3- درمان های کم تهاجمی و اندوواسکولار عروق محیطی (اینترونشن، آنژیوپلاستی و استنت گذاری)
4- کلیه اعمال جراحی آئورت شکمی از جمله آنوریسم آئورت و سندروم اوریش به روش باز و اندووسکولار (EVAR و TEVAR)
5- درمان واریس به روش باز و کم تهاجمی به وسیله RF و لیزر
6- اسکلروتراپی در واریس و همانژیوم ها
7- درمان تنگی های کاروتید به روش باز (اندآرترکتومی) و بسته (استنت گذاری)
8- آمبولیزاسیون در مالفورماسیون های عروقی و خونریزی ها
9- آمپوتاسیون (قطع عضو) و پیوند عضو قطع شده
10- سندروم خروجی توراکس (TOS)
11- سندروم تونل کارپ (CTS)
12- توراکوسکپی
13- لاپاراسکوپی
مراجعین دارای مشکلات عروقی اغلب شامل گروه های زیر می باشند:
1- بیماران دیابتی با مشکلات انسداد شریان، کاهش خون رسانی بافتی، زخم پای دیابتی همراه با کاهش نبض یا بدون نبض و ....
2- بیماران دیالیزی شامل مشکلات نارسایی مزمن کلیه از قبیل کارگزاری و اختلال کاتتر دائم و موقت، گذاشتن AVF (فیستول)، گذاشتن رگ مصنوعی، کارگزاری کاتتر دیالیز صفاقی و عوارض ناشی از اعمال فوق
3- بیماران با مشکلات واریس، تورم پا، ترومبوفلبیت ( لخته شدن خون در ورید ها)
4- بیماران با نارسایی خون شریانی اندام ها و سیاه شدن انگشتان و آمبولی (لخته در شریان) و درد هنگام راه رفتن
5- بیمارانی که سکته مغزی به دلیل تنگی شریان های کاروتید (شریان های مغزی) دارند
6- آسیب های شریانی و تصادفات و خونریزی ها
7- بیماران فشار خونی به علت تنگی های شریان کلیه
8- بیماران با آنوریسم آئورت و عوارض ناشی از گشاد شدگی (آنوریسم) عروق
9- کنترل خونریزی های گوارشی ناشی از نارسایی کبدی (سیروز)
10- توده های عروقی
11- تعریق مرضی
12- بیماران ادم لنفاوی
13- سندروم خروجی قفسه سینه (TOS)
14- سندروم گرفتگی شریان زانو (PES)